آموزش آینده نزدیک شماره سوم

بازار جهانی ساختمان های هوشمند

ساختمان های هوشمند
نوشته شده توسط rahimirad

در فایل زیر می توانید بازار جهانی خانه ها و ساختمان های هوشمند را در چهار گروه بازار محصولات، بازار کاربر نهایی، بازار فناوری و بازار اپلیکیشن ببینید.

دانلود فایل ضمیمه

درباره نویسنده

rahimirad

دیدگاهتان را بنویسید